انجمن تیراندازی و سلاح رایفلز

نسخه‌ی کامل: انواع خودرو های نفر بر و زرهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

انواع خودرو های نفر بر و زرهی

موضوع‌ها

  1. Leopard (2 پاسخ)
  2. M1 Abrams،بهترین و قویترین تانک دنیا (0 پاسخ)
  3. Challenger (0 پاسخ)
  4. Merkava (0 پاسخ)
  5. Type 10 (0 پاسخ)
  6. Leclerc (0 پاسخ)
  7. K2 Black Panther (0 پاسخ)
  8. C1 Ariete (0 پاسخ)
  9. Stryker (2 پاسخ)
لینک مرجع