انجمن تیراندازی و سلاح رایفلز

نسخه‌ی کامل: انواع توپ ها و موشک ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

انواع توپ ها و موشک ها

موضوع‌ها

  1. UGM-133 Trident II (0 پاسخ)
  2. UGM-96 Trident I (0 پاسخ)
  3. M270 MLRS (0 پاسخ)
لینک مرجع