انجمن تیراندازی و سلاح رایفلز

نسخه‌ی کامل: مسلسل ها و سلاح های خودکار سبک
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مسلسل ها و سلاح های خودکار سبک

موضوع‌ها

  1. اسلحه ak47 (7 پاسخ)
  2. FG42 (1 پاسخ)
  3. اسلحه steyr aug (1 پاسخ)
  4. اسلحه mp5 (1 پاسخ)
  5. اسلحه m4 (1 پاسخ)
  6. مسلسل KRISS Vector (1 پاسخ)
لینک مرجع