انجمن تیراندازی و سلاح رایفلز

نسخه‌ی کامل: مطالب علمی و نظری تیراندازی و شکار
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مطالب علمی و نظری تیراندازی و شکار

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. برسی ساچمه های تفنگ بادی ساخت ایران (27 پاسخ)
 2. کدوم ساچمه کدوم تفنگ (4 پاسخ)
 3. آشنایی با ضریب بالستیک گلوله (4 پاسخ)
 4. كليپ هاي شما (تير اندازي و شكار) (6 پاسخ)
 5. اصول نگهداری از تفنگ بادی (6 پاسخ)
 6. اثرات تخريب ساچمه و گلوله (6 پاسخ)
 7. پاک کردن لوله سلاح (1 پاسخ)
 8. روشی برای تخمین قدرت تفنگ با استفاده از اختلاف برخود (7 پاسخ)
 9. آموزش اصول مبانی جامع و تخصصی تنظیم و کار کردن با دوربین سلاح (0 پاسخ)
 10. long shoot! (4 پاسخ)
 11. رابطه بین افزایش انرژِی و بازده ( توان w ) (3 پاسخ)
 12. برسی روند تکامل ماشه سلاح و سیستم های مختلف آن (0 پاسخ)
 13. عوامل موثر بر فرایند تصمیمگیری برای شلیک ( بزنم؟؟،،،، نزنم؟؟ ... ) (3 پاسخ)
 14. خطای پارالکس ( اختلاف منظر) (8 پاسخ)
 15. نقش و اهمیت خان و مباحث مربوطه... (14 پاسخ)
 16. برسی تاثیر طول لوله بر قدرت و عملکرد تفنگ (11 پاسخ)
 17. کرونوگراف چگونه کار میکند؟ (3 پاسخ)
 18. پی سی پی چگونه کار میکند؟_?how pcp it work (0 پاسخ)
 19. تاثیر شکل هندسی ساچمه تفنگ بادی در رفتار و عملکرد آن (10 پاسخ)
 20. آشنایی بامیلدات و استفاده از آن (4 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2
لینک مرجع